Cruise 2005

St. Thomas, USVI.
Parasail Excursion.
St. Thomas at 400 feet.